Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiatkowski, Krzysztof

Aporie i sprzeczności związane ze współczesnymi przemianami

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Wybrane aspekty zmiany społecznej
Redaktor źródła Jedynak, Witold; Kinal, Jarosław
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Rzeszowski
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 39-49
Bibliografia (na str.) 48-49
ISBN 978-83-7996-714-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Aporie i sprzeczności związane ze współczesnymi przemianami / Krzysztof Kwiatkowski // W: Wybrane aspekty zmiany społecznej / red. Witold Jedynak, Jarosław Kinal. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 39-49. – Bibliogr. s. 48-49. – ISBN 978-83-7996-714-8

tematyka
Słowa kluczowe aporia, natura, transhumanizm, bioróżnorodność, korytarz ekologiczny, światowa ekumena
Abstrakt
Permanentnym i gwałtownym przemianom współczesnego świata towarzyszą iluzje, sprzeczności i aporie. Występowanie owych zjawisk prześledzono w pracy na trzech przykładach. Pierwszym przypadkiem ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.45
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/