Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wygoda, Mateusz; Szybiński, Bogdan

Innowacyjne podejście do kształtowania trwałości maszyn pod względem bezpieczeństwa i niezawodności

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości
Innovation as a tool for creating quality
Redaktor źródła Cholewa-Wójcik, Agnieszka; Kawecka, Agnieszka
Miejsce wydania Radom
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Wydawnictwo według MEiN Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Towaroznawstwo w Badaniach i Praktyce = Commodity Science in Research and Practice
Zakres stron 74-86
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 86
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-83-7789-596-2
Nazwa konferencji Towaroznawstwo w badaniach i praktyce : Nauki o jakości wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 6-8.11.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Innowacyjne podejście do kształtowania trwałości maszyn pod względem bezpieczeństwa i niezawodności / Mateusz Wygoda, Bogdan Szybiński // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe safety, endurance, fatigue, failure, machine designing
Abstrakt
Designing and construction of contemporary structures, machines usually undergo the strict design rules or codes published by the respective state institutions. This is because of the safety reasons, probable ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/