Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Przygodzki, Dominik

Najnowsze tendencje w kształtowaniu ekspozycji archeologicznej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The latest tendencies in archaeological exhibition design
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 60
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 76-84
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 84
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.17425/WK60TENDENCIES
Opis bibliograficzny
Najnowsze tendencje w kształtowaniu ekspozycji archeologicznej = The latest tendencies in archaeological exhibition design / Dominik Przygodzki // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, dziedzictwo kulturowe, ekspozycja reliktów, park archeologiczny, Carnuntum, Xanten, archeologia eksperymentalna, rekonstrukcja

architecture, cultural heritage, relic exhibition, archaeological park, Carnuntum, Xanten, experimental archaeology, reconstruction
Abstrakt
Dziedzictwo kulturowe, szczególnie zachowane reliktowo, wymaga czytelnej projekcji w świadomości społeczeństwa i indywidualnego odbiorcy, czyli takiej ekspozycji, która pozwala na interpretację ... więcej

Cultural heritage, particularly those of its parts that have been preserved in the form of relics, require legible projection in the conscious of both society and individuals, an exhibition that makes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/