Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbańska, Marta A.

Najnowsze realizacje polskie w kontekście historycznym – ochrona wartości przez architekturę decorum

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Recent Polish realisations in the historical context – protection of values through the architecture of decorum
Tytuł źródła Dziedzictwo architektoniczne : w kręgu świata przyrodniczego i budowli miejskich
Redaktor źródła Łużyniecka, Ewa
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Wrocławska
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 17-25
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 24-25
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7493-113-7
Uwagi DOI: 10.5277/DZAR_M_2019 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Najnowsze realizacje polskie w kontekście historycznym – ochrona wartości przez architekturę decorum / Marta A. Urbańska // W: Dziedzictwo architektoniczne : w kręgu świata przyrodniczego i budowli ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640900] Teoria architektury
[023500] Estetyka
[640000] Architektura
[020000] Filozofia
Słowa kluczowe architektura polska, kontekst, decorum

Polish architecture, context, decorum
Abstrakt
W pracy omówiono najnowsze polskie realizacje kontekstualne, zebrane po raz pierwszy na wystawie „Architektura polska dzisiaj”, przygotowanej z okazji Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie ... więcej

The article discusses the recent Polish contextual realisations, gathered for the first time at the exhibition “Polish Architectue Today”, accompanying the International Biennale of Architecture 2017 ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/