Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48877)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22354)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (140)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga

Bastion III „Kleparz”. Najczytelniejszy zabytek dawnej Twierdzy Kraków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Bastion no III “Kleparz”. The most legible monument of the former Fortress Krakow
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 60
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 85-93
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 91-93
Bibliografia (liczba pozycji) 78
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK60KLEPARZ
Opis bibliograficzny
Bastion III „Kleparz”. Najczytelniejszy zabytek dawnej Twierdzy Kraków = Bastion no III “Kleparz”. The most legible monument of the former Fortress Krakow / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rewaloryzacja dawnych dzieł inżynierii, dawne fortyfikacje, Twierdza Kraków, podstawy i uwarunkowania procesów rewaloryzacji, identyfikowalność zabytków fortyfikacji

revalorization of old engineering works, former fortifications, Krakow Fortress, basics and conditions of revalorization processes, traceability of fortifications monuments
Abstrakt
Bastion nr III „Kleparz” jest wyjątkowym obiektem inżynierii, świadkiem przemian technologicznych na styku I i II rewolucji przemysłowej. Zbudowany w połowie XIX wieku w ramach budowy rdzenia ... więcej

Bastion No. III “Kleparz” is a unique engineering object, a witness of technological changes at the intersection of the 1st and 2nd industrial revolution. Built in the mid-nineteenth century as part ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/