Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47557)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21808)
    Materiały konferencyjne (22596)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof

Zieleń forteczna Twierdzy Kraków. Geneza, funkcje, formy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Fortress greenery of Kraków Fortress. Genesis, functions, mold
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 60
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 130-139
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
Bibliografia (na str.) 136-138
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK60FORTRESS
Opis bibliograficzny
Zieleń forteczna Twierdzy Kraków. Geneza, funkcje, formy = Fortress greenery of Kraków Fortress. Genesis, functions, mold / Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus // Wiadomości Konserwatorskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zabytkowy krajobraz warowny, zabytkowe zespoły zieleni, Twierdza Kraków, zieleń dawnych fortyfikacji

historic fortified landscape, historic greenery complexes, Krakow Fortress, greenery of former fortifications
Abstrakt
40 lat po wydaniu książki Janusza Bogdanowskiego Warownie i zieleń Twierdzy Kraków przypomniany jest wielki zespół zieleni, nasadzonej w ramach powstawania i rozwoju krakowskiej fortecy (1849–1916). ... więcej

40 years after the publication of Janusz Bogdanowski’s book Strongholds and green of the Krakow Fortress, a great complex of greenery, planted as part of the creation and development of the Krakow fortress ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/