Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22636)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pulit-Prociak, Jolanta; Grabowska, Aleksandra; Chwastowski, Jarosław; Majka, Tomasz M.; Banach, Marcin

Safety of the application of nanosilver and nanogold in topical cosmetic preparations

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Numeracja Vol. 183
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 110416
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0927-7765
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.colsurfb.2019.110416
Opis bibliograficzny
Safety of the application of nanosilver and nanogold in topical cosmetic preparations / Jolanta Pulit-Prociak, Aleksandra Grabowska, Jarosław Chwastowski, Tomasz M. Majka, Marcin Banach // Colloids and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanosilver, nanogold, oil in water emulsions, biocidal properties, model dermal membrane, permeation studies
Abstrakt
The safety of the use of cosmetic preparations with silver or gold nanoparticles was assessed. This study describes the methodology and results of research involving the generation of suspensions of silver ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.389
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/