Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drożdż-Szczybura, Małgorzata; Korzeniowska, Agata

Problemy rozwoju "żywego skansenu" na przykładzie wsi Osturnia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Problems of the development of a "living open-air museum" on the example of Osturňa
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 60
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 40-50
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys.
Bibliografia (na str.) 49-50
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK60OSTURNA
Opis bibliograficzny
Problemy rozwoju "żywego skansenu" na przykładzie wsi Osturnia = Problems of the development of a "living open-air museum" on the example of Osturňa / Małgorzata Drożdż-Szczybura, Agata Korzeniowska ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe rezerwat, Osturnia, strategia, dziedzictwo

preserve, Osturňa, strategy, heritage
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje problematykę rozwoju obszaru wsi posiadającej dziedzictwo kulturowe objęte ochroną w formie Rezerwatu Ludowej Architektury, na przykładzie słowackiej wsi Osturnia. Analiza ... więcej

The article presents the subject matter of the development of the territory of avillage that possesses cultural heritage that has been placed under conservation in the form of a Folk Architecture Preserve, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/