Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kościelniak, Joanna

Zmiany funkcjonowania górskich systemów korytowych w wyniku przeprowadzonych regulacji hydrotechnicznych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The changes of mountain channel system functioning asha result of channel trainings
Tytuł źródła Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych
Reconstruction and prognosis of the natural environment's changes in geographical studies
Redaktor źródła Błaszkiewicz, Mirosław; Gierszewski, Piotr
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2004
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Geograficzne = Geographical Studies
Numer w serii 200
ISSN serii 0373-6547
Zakres stron 187-207
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 205-206
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 83-87954-54-3
Uwagi Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zmiany funkcjonowania górskich systemów korytowych w wyniku przeprowadzonych regulacji hydrotechnicznych / Joanna Kościelniak // W: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ewolucja koryt, regulacje hydrotechniczne, Karpaty

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/