Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bąk, Joanna

Monitorowanie środowiska z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella – stan aktualny i kierunki zmian

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Bezpieczeństwo zdrowotne : postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska
Redaktor źródła Konieczny, Jerzy; Dajerling, Leonard
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Naukowe UAM
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 293-303
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 300-302
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
ISBN 978-83-65817-82-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Monitorowanie środowiska z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella – stan aktualny i kierunki zmian / Joanna Bąk // W: Bezpieczeństwo zdrowotne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe legionelloza, temperatura, woda, fontanny, kontaminacja, wtórne zanieczyszczenie wody

legionellosis, temperature, water, fountains, contamination, secondary water pollution

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.65
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/