Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48142)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22116)
    Materiały konferencyjne (22528)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Głąb, Magdalena; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena; Kołoczek, Henryk

Studies on physicochemical properties of selected apiproducts as materials for preparation of protein spheres

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badania właściwości fizykochemicznych wybranych pszczelich produktów ubocznych jako materiałów do wytwarzania sfer białkowych
Seria/Czasopismo Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Numeracja No 1 (43)
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 125-130
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 130
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz. pol.
ISSN 1640-4920
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.29227/IM-2019-01-23
Opis bibliograficzny
Studies on physicochemical properties of selected apiproducts as materials for preparation of protein spheres / Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Magdalena Głąb, Anna Drabczyk, Bożena Tyliszczak, Henryk Kołoczek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe antioksydants, honeybee, chromatography

miód pszczeli, aktywność antyoksydacyjna, DPPH, spektroskopia UV-VIS
Abstrakt
The main purpose of this work was to determine the impact of the location of bee apiaries in diff erent parts of Poland on the physicochemical properties of selected bee honeys. Studies focused on the ... więcej

Głównym celem tej pracy było określenie wpływu lokalizacji pasiek pszczelich w różnych częściach Polski na właściwości fizykochemiczne wybranych miodów pszczelich. Badania koncentrowały się ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.43
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/