Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lasiewicz-Sych, Angelika; Żyła, Michał

A participatory and generative model of social housing

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Partycypacyjno-generatywny model społecznych zespołów mieszkaniowych
Tytuł źródła Theory of habitat : the contemporary context
Redaktor źródła Bać, Zbigniew
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Wrocławska
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 341-352
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 351-352
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISBN 978-83-7493-114-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
A participatory and generative model of social housing / Angelika Lasiewicz-Sych, Michał Żyła // W: Theory of habitat : the contemporary context / ed. by Zbigniew Bać. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, social housing, participation, generativity, incrementality

architektura, budownictwo socjalne, partycypacja, generatywność, przyrostowość

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/