Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rittner, Michalina

Stopień trudności słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii sztuki

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 3
Specialist communication in education, translation and linguistics. Vol. 3
Redaktor źródła Grygiel, Marcin; Rzepecka, Marta
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Rzeszowski
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 91-110
Bibliografia (na str.) 109-110
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-7996-711-7
Uwagi Na str. red. 1659
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Stopień trudności słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii sztuki / Michalina Rittner // W: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 3 = Specialist communication ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [155119] Glottodydaktyka
[155100] Językoznawstwo stosowane
[150000] Językoznawstwo. Języki
Słowa kluczowe słownictwo specjalistyczne, historia sztuki, nauczanie języka polskiego jako obcego, frekwencja, kwalifikatory
Abstrakt
Tekst poświęcony został charakterystyce fachowej leksyki z dziedziny historii sztuki pod kątem stopnia jej trudności dla osób uczących się języka polskiego jako obcego. Analizie poddano 169 wyrazów ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.23

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/