Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiatkowski, Krzysztof

Dilemmas of the development of the contemporary habitat. Renaturalisation or crossing the boundaries of biology by man

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Dylematy rozwoju współczesnego habitatu. Renaturalizacja czy przekroczenie granic biologii przez człowieka
Tytuł źródła Theory of habitat : the contemporary context
Redaktor źródła Bać, Zbigniew
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Wrocławska
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 115-125
Bibliografia (na str.) 124-125
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISBN 978-83-7493-114-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Dilemmas of the development of the contemporary habitat. Renaturalisation or crossing the boundaries of biology by man / Krzysztof Kwiatkowski // W: Theory of habitat : the contemporary context / ed. by ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640900] Teoria architektury
[640000] Architektura
Słowa kluczowe nature, biodiversity, habitat, artificial intelligence, superintelligence, clean meat

natura, bioróżnorodność, habitat, osobliwość, sztuczna inteligencja, superinteligencja, czyste mięso
Abstrakt
Contemporary visions of the habitat appear to be heading in two directions. The first is striving towards broadly understood renaturalisation. This direction is associated with the methodology of biodiversity, ... więcej

Współczesne wizje habitatu wydają się zmierzać w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich jest dążenie ku szeroko pojętej renaturalizacji. Kierunek ten wiąże się z metodologią bioróżnorodności, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.73
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/