Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Orlenko, Mykola; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Kobylarczyk, Justyna; Ivashko, Yulia

The influence of ideology on the preservation, restoration and reconstruction of temples in the urban structure of post-totalitarian states

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ ideologii w państwach posttotalitarnych na zachowanie oraz restaurację i odbudowę świątyń w strukturze miejskiej
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 61
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 67-79
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 78-79
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK61INFLUENCE
Opis bibliograficzny
The influence of ideology on the preservation, restoration and reconstruction of temples in the urban structure of post-totalitarian states = Wpływ ideologii w państwach posttotalitarnych na zachowanie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ideology, religious buildings, posttotalitarian states, urban structure, preservation, restoration requirements

ideologia, obiekty kultu, państwa posttotalitarne, struktura urbanistyczna, konserwacja, wymagania konserwatorskie
Abstrakt
Among the entire list of architectural monuments, religious structures depended most heavily on the changes in politics and ideology. If the ruling elite did not take an antagonistic position concerning ... więcej

Spośród wszystkich zabytków architektury obiekty sakralne w największym stopniu zależały od zmian politycznych i ideologicznych. Gdy elity rządzące nie przeciwstawiały się religii, to albo przyczyniały ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/