Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Böhm, Aleksander

Krajobrazowe skutki "kulturyzacji" w planowaniu przestrzennym

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Landscape effects of "culturalization" in spatial planning
Tytuł źródła Krajobrazy Europy : krajobraz jako wyraz idei wartości
Redaktor źródła Drapella-Hermansdorfer, Alina; Mycak, Oleg; Surma, Martyna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Wrocławska
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 43-51
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 50-51
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-7493-106-9
Uwagi DOI: 10.37190/KE2019 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Krajobrazowe skutki "kulturyzacji" w planowaniu przestrzennym / Aleksander Böhm // W: Krajobrazy Europy : krajobraz jako wyraz idei wartości [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Alina Drapella-Hermansdorfer, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz, kultura, planowanie przestrzenne

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/