Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Akyildiz, A. T.; Kowalska-Koczwara, A.; Hojdys, Ł.; Krajewski, P.

Change in stiffness of damaged RC frame with masonry infills connected with stiff and flexible interfaces

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MaC 2020), Kraków, Poland, 5-8 July 2020
Redaktor źródła Kubica, Jan; Kwiecień, Arkadiusz; Bednarz, Łukasz
Miejsce wydania Leiden
Wydawca CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 546-552
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 552
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-0-367-56586-2 (Hbk)
978-1-003-09850-8 (eBook)
Uwagi DOI: 10.1201/9781003098508 (całość)
Nazwa konferencji 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MaC 2020)
Miejsce konferencji Kraków, Poland
Data konferencji 5-8.07.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Change in stiffness of damaged RC frame with masonry infills connected with stiff and flexible interfaces / A. T. Akyildiz, A. Kowalska-Koczwara, Ł. Hojdys, P. Krajewski // W: Brick and Block Masonry ... więcej

tematyka
Abstrakt
This study investigates the dynamic behaviors of RC frames with masonry infills which are constructed by different connection methods along the frame – wall boundaries. Two different connection types ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/