Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Budziakowski, Mateusz

Problematyka ochrony zabytkowego miasta na przykładzie Wolbromia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Historic town protection issues on the example of Wolbrom
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 62
Data wydania 2020
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 55-65
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys.
Bibliografia (na str.) 64
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK62WOLBROM
Opis bibliograficzny
Problematyka ochrony zabytkowego miasta na przykładzie Wolbromia = Historic town protection issues on the example of Wolbrom / Kazimierz Kuśnierz, Dominika Kuśnierz-Krupa, Mateusz Budziakowski // Wiadomości ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Wolbrom, miasto zabytkowe, ochrona, układ urbanistyczny

Wolbrom, historic town, protection, urban layout
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki ochrony i rewaloryzacji miasta zabytkowego, jakim jest Wolbrom, położony w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Pokrzywianką. ... więcej

This article addresses the issues of protecting and restoring the historic town of Wolbrom, located in the Lesser Poland Voivodeship, on the Cracow-Częstochowa Upland, on the Pokrzywianka River. The town, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/