Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Ivashko, Yulia; Savelieva, Larisa

Methods of revitalizing historical industrial facilities – international experience

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Sposoby rewitalizacji historycznych obiektów przemysłowych – doświadczenia międzynarodowe
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 62
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 97-103
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 102
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK62INDUSTRIAL
Opis bibliograficzny
Methods of revitalizing historical industrial facilities – international experience = Sposoby rewitalizacji historycznych obiektów przemysłowych – doświadczenia międzynarodowe / Justyna Kobylarczyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe revitalization, industrial architecture monuments, adaptation, new function

rewitalizacja, zabytkowy zespół postindustrialny, adaptacja, nowa funkcja
Abstrakt
This paper analyzes examples of the revitalization of post-industrial buildings and their adaptive reuse. As a result of the analysis, it was found that in most examples of revitalization of historic industrial ... więcej

W artykule przeanalizowano przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i ich adaptacji do różnych funkcji. W wyniku analiz stwierdzono, że w większości przykładów rewitalizacji historycznych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/