Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa

Wyburzać czy zachować dla przyszłości

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy To demolish or preserve for posterity
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 62
Data wydania 2020
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 85-96
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 94-95
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK62POSTERITY
Opis bibliograficzny
Wyburzać czy zachować dla przyszłości = To demolish or preserve for posterity / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dziedzictwo poprzemysłowe, adaptacja do nowych funkcji

post-industrial heritage, adaptive reuse
Abstrakt
W dobie terytorialnej ekspansji miast, przede wszystkim europejskich, zwiększających wciąż liczbę mieszkańców, w obszarach śródmiejskich pozostają często tereny i budowle poprzemysłowe, związane ... więcej

In a period of the territorial expansion of cities, primarily European ones, whose populations are constantly growing, often feature post-industrial buildings and areas in their city centers, whose presence ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/