Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypułkowska-Twardowska, Ewelina

Parki rzeczne a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Kraków case study

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Poszerzamy horyzonty : monografia. T. 18, Cz. 2
Redaktor źródła Bogusz, Małgorzata; Wojcieszak, Monika; Rachwał, Piotr
Miejsce wydania Słupsk
Wydawca Wydaw. Mateusz Weiland Network Solutions
Wydawnictwo według MEiN Mateusz Weiland Network Solutions. Agencja Kreowania Wizerunku
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 171-182
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 181-182
Bibliografia (liczba pozycji) 20
ISBN 978-83-63216-28-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Parki rzeczne a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Kraków case study / Ewelina Stypułkowska-Twardowska // W: Poszerzamy horyzonty : monografia. T. 18, Cz. 2 [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe urbanizacja, system parków rzecznych, dolina Wisły, Kraków
Abstrakt
Urbanizacja to proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia. Przewiduje ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 0.9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/