Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zin, Barbara

Ochrona i ekspozycja miejsc kulturowych niezachowanych rezydencji Radziwiłłów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Protection and exhibition of the cultural sites of the former residences of the Radziwiłł family
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 62
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 104-114
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 113
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK62RESIDENCES
Opis bibliograficzny
Ochrona i ekspozycja miejsc kulturowych niezachowanych rezydencji Radziwiłłów = Protection and exhibition of the cultural sites of the former residences of the Radziwiłł family / Barbara Zin // Wiadomości ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dziedzictwo kulturowe, siedziby rodowe Radziwiłłów, ochrona konserwatorska

Cultural heritage, Radziwiłł family residences, conservation
Abstrakt
Prowadzone badania mają przyczynić się do upowszechnienia wiedzy i pobudzenia świadomości społecznej związanej z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego. Analiza stanu zachowania miejsc ... więcej

This study can contribute to the popularization of knowledge and stimulate public awareness associated with broadly understood protection of cultural heritage. The analysis of the state of preservation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/