Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga

Bastion III „Kleparz” Twierdzy Kraków – uwarunkowania procesu rewaloryzacji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Bastion III Kleparz of the Cracow Fortress – conditions of the restoration process
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 61
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 101-111
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys., schem.
Bibliografia (na str.) 109-111
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK61KLEPARZ
Opis bibliograficzny
Bastion III „Kleparz” Twierdzy Kraków – uwarunkowania procesu rewaloryzacji = Bastion III Kleparz of the Cracow Fortress – conditions of the restoration process / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zabytki inżynierii, zabytki fortyfikacji, Twierdza Kraków, techniczne i kulturowe uwarunkowania rewaloryzacji

engineering landmarks, heritage of fortification, Cracow Fortress, technical and cultural conditions of revaluation
Abstrakt
Bastion III „Kleparz” dawnej Twierdzy Kraków z racji swego śródmiejskiego położenia i złożonego procesu przemian (militarnych i niemilitarnych) może być traktowany jako ikoniczny, indykatywny ... więcej

Due to its downtown location and complex transformations (military and non-military) across history, Bastion III Kleparz of the former Cracow Fortress can be treated as an iconic, indicative and probative ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/