Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Piekło, Joanna

Bastion III „Kleparz” – brama turystyki kulturowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Bastion III Kleparz – a gateway to cultural tourism
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 61
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 112-123
Oznaczenie ilustracji fot., schem.
Bibliografia (na str.) 122-123
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK61BASTION
Opis bibliograficzny
Bastion III „Kleparz” – brama turystyki kulturowej = Bastion III Kleparz – a gateway to cultural tourism / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Joanna Piekło // Wiadomości Konserwatorskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rewaloryzacja dawnych dzieł inżynierii, dawne fortyfikacje, militarna turystyka kulturowa, Twierdza Kraków, chłonność, przydatność i podatność adaptacyjna zabytków fortyfikacyjnych

restoration of historical engineering works, historical fortifications, military cultural tourism, Cracow Fortress, adaptational absorptivity, suitability and susceptibility of heritage fortifications
Abstrakt
Twierdza Kraków jest bardzo atrakcyjna z poznawczego punktu widzenia; od ujęcia naukowego, przez popularnonaukowe po anegdotyczno-dygresyjne wpisujące się w turystyczny wizerunek miast i regionów, ... więcej

The Cracow Fortress is highly attractive from a cognitive point of view; from an academic, through a popular scientific, to an anecdotal and digressive perspective aligned with the tourist image of cities ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/