Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga

Konserwacja założeń zieleni Twierdzy Kraków – zarys problematyki

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy An outline of conservation of greenery in the Cracow Fortress Area
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 62
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 42-54
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys.
Bibliografia (na str.) 53-54
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK62GREENERY
Opis bibliograficzny
Konserwacja założeń zieleni Twierdzy Kraków – zarys problematyki = An outline of conservation of greenery in the Cracow Fortress Area / Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus // Wiadomości ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zabytkowe zespoły zieleni, zieleń forteczna, konserwacja założeń zieleni, Twierdza Kraków

historic greenery complexes, fortress greenery, conservation of greenery assumptions, Cracow Fortress
Abstrakt
Zieleń forteczna stanowi trzeci, konstytutywny element obiektów fortyfikacyjnych i niefortyfikacyjnych twierdz XIX i XX wieku, obok struktur murowych i struktur ziemnych. Oryginalna zieleń forteczna ... więcej

Fortress greenery is the third constitutive element of fortification and non-fortification buildings of the nineteenth and twentieth centuries, next to masonry and earth structures. The original fortress ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/