Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir; Urban, Jan; Kasza, Andrzej; Chwalik-Borowiec, Anna

Wiśniówki, Jaskinia Nowa w Wiśniówkach – geofizyczne metody badania krasu gipsowego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Materiały 54. Sympozjum Speleologicznego, Krzyżanowice Dolne 15-18.10.2020
Redaktor źródła Urban, Jan
Współtwórca źródła Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika
Wydawnictwo według MEiN Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 25-27
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
ISBN 978-83-933874-7-2
Uwagi Bibliogr. zbiorcza s. 31-33
Część sesji terenowej – rozdziału: Sesja terenowa: Kras i jaskinie w gipsach Niecki Soleckiej (sobota, 17.10.2020)
Trasa: Gacki – Skotniki Górne – Skorocice – Siesławice – Bronina – Aleksandrów – Chotel Czerwony – Stanowisko 1.8. Wiśniówki
Nazwa konferencji 54. Sympozjum Speleologiczne
Miejsce konferencji Krzyżanowice Dolne, Polska
Data konferencji 15-18.10.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wiśniówki, Jaskinia Nowa w Wiśniówkach – geofizyczne metody badania krasu gipsowego / Bernadetta Pasierb, Sławomir Porzucek, Jan Urban, Andrzej Kasza, Anna Chwalik-Borowiec // W: Materiały 54. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[272200] Geologia strukturalna. Tektonika. Neotektonika
[275500] Geologia inżynierska
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
Słowa kluczowe kras gipsowy, seria ewaporatowa, brachysynklina, jaskinia Nowa w Wiśniówkach, tomografia elektrooporowa ERT, mikrograwimetria, Niecka Solecka
Abstrakt
Jaskinia Nowa w Wiśniówkach zlokalizowane jest na południowym obrzeżeniu obniżenia Parszywego Błonia na terenie Niecki Soleckiej. Wykształcona jest w obrębie gipsów szklicowych oraz muraw selenitowych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/