Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kołodziejczyk, Katarzyna

Rekonstrukcja figury Madonny z kościoła zamkowego Najświętszej Maryi Panny. Przyczynek do genezy jej symbolicznej roli w strukturze przestrzennej Malborka

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Restoration of a figure of the Madonna from the Blessed Virgin Mary Church in Malbork: contribution to genesis of the figure’s symbolic role in the town’s spatial structure
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 62
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 148-157
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 156
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK62MADONNA
Opis bibliograficzny
Rekonstrukcja figury Madonny z kościoła zamkowego Najświętszej Maryi Panny. Przyczynek do genezy jej symbolicznej roli w strukturze przestrzennej Malborka = Restoration of a figure of the Madonna from ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Madonna malborska, sacrum, profanum, restytucja zabytku, miasto średniowieczne, genius loci, przestrzeń publiczna

the Malbork Madonna, sacrum, profanum, monument restitution, medieval town, genius loci, public space
Abstrakt
W artykule omówiono problem restytucji figury Madonny z Dzieciątkiem w zewnętrznej niszy okiennej prezbiterium kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku jako niezwykłego, późnośredniowiecznego ... więcej

The subject of this article is the restoration of the figure of the Madonna with the Christ Child standing in the outer window recess within the chancel of the Blessed Mary Church, High Castle, Malbork, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/