Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Figurska-Dudek, Joanna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Malczewska, Joanna; Kuśnierz, Kazimierz

Historia rozwoju przestrzennego Przecławia w średniowieczu w kontekście bieżącej ochrony konserwatorskiej – wybrane zagadnienia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy History of Przecław’s spatial development during the Middle Ages in the context of current conservation – selected issues
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 63
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 33-45
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys.
Bibliografia (na str.) 43-44
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK63PRZECLAW
Opis bibliograficzny
Historia rozwoju przestrzennego Przecławia w średniowieczu w kontekście bieżącej ochrony konserwatorskiej – wybrane zagadnienia = History of Przecław’s spatial development during the Middle Ages ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Przecław, średniowiecze, układ urbanistyczny, dziedzictwo kulturowe, ochrona konserwatorska

Przecław, Middle Ages, urban layout, cultural heritage, conservation
Abstrakt
Artykuł dotyczy miasta Przecław. Autorzy podjęli próbę określenia genezy jego powstania oraz rozwoju urbanistycznego w okresie średniowiecza. Ośrodek położony jest obecnie na terenie województwa ... więcej

This paper focuses on the town of Przecław. The authors made an attempt to determine the genesis of its founding and urban development during the Middle Ages. The town is currently located in the Subcarpathian ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/