Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander; Yakubiv, Valentyna

Globalny rynek skroplonego gazu ziemnego. Tendencje rozwoju w XXI wieku

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Global liquefied natural gas market. Development trends in the 21st century
Tytuł źródła Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwa AGH
Wydawnictwo według MEiN Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 121-136
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 136
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66364-60-8 (wersja elektroniczna)
978-83-66364-59-2 (wersja papierowa)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Globalny rynek skroplonego gazu ziemnego. Tendencje rozwoju w XXI wieku / Aleksander Iwaszczuk, Valentyna Yakubiv // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [062100] Gospodarka światowa. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe zużycie energii, odnawialne źródła energii (OZE), udokumentowane zasoby gazu ziemnego, skroplony gaz ziemny, dostawy gazu, gazociągi, tankowce (metanowce)

energy consumption, renewable energy sources (RES), proved natural gas reserves, liquefied natural gas, gas supplies, gas pipelines, tankers
Abstrakt
Rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest przedmiotem zainteresowania ekspertów i analityków rynku surowców energetycznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Powodem jest wzrost ... więcej

The liquefied natural gas (LNG) market is of interest to experts and analysts in the energy raw materials market, both at the national and international level. The increase in the share of LNG in the overall ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina ekonomia i finanse

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/