Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44733)
    Książki (7295)
    Artykuły i czasopisma (20187)
    Materiały konferencyjne (22682)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makowska, Beata

Peter Rice – truth and originality of architectural form structures and their details

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Peter Rice – prawda i oryginalność konstrukcji form architektonicznych i ich detali
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 17-28
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 27-28
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-534-7
DOI 10.23817/2020.defarch.5-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Peter Rice – truth and originality of architectural form structures and their details = Peter Rice – prawda i oryginalność konstrukcji form architektonicznych i ich detali / Beata Makowska // W: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe structural engineer, architectural detail

inżynier konstruktor, detal architektoniczny
Abstrakt
The paper analyses selected projects by Peter Rice focusing on their originality, and the truthfulness of materials and technologies. The purpose of this work is to highlight the importance of Rice’s ... więcej

Praca analizuje wybrane realizacje Petera Rice’a pod kątem ich oryginalności, prawdziwości materiałów i technologii. Celem pracy jest podkreślenie znaczenia twórczości Rice’a i jego oddziaływania ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Rysunku Malarstwa i Rzeźby [A-7]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/