Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kisielewski, Piotr

Komputerowe wspomaganie planowania komunikacji miejskiej

typ: książka

 

Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Warszawska
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 175
Oznaczenie ilustracji il. kolor., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 141-147
Bibliografia (liczba pozycji) 135
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ., Zfassung
ISBN 978-83-7814-901-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Komputerowe wspomaganie planowania komunikacji miejskiej / Piotr Kisielewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019. – 175 s. : il. kolor., schem., tab. – Bibliogr. 135 poz., Streszcz., Summ., Zfassung. – ISBN 978-83-7814-901-9

tematyka
Słowa kluczowe modelowanie sieci komunikacyjnej, planowanie i optymalizacja rozkładu jazdy, planowanie pracy kierowców i pojazdów
Abstrakt
Niniejsza monografia dotyczy problemów związanych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania w procesie planowania komunikacji miejskiej. Publiczna komunikacja miejska stanowi podstawowy system transportowy ... więcej

The following monograph deals with issues related to the use of computer support in the process of planning public transport. Public transport is the basic transport system in large urban agglomerations. ... więcej

Diese Monographie beschäftigt sich mit Problemen im Zusammenhang mit der Verwendung von Computerunterstützung bei der Planung des öffentlichen Verkehrs. Der öffentliche Verkehr ist das grundlegende ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/