Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

de Felice, Gianmarco; Carloni, Christian; Nanni, Antonio; Casadei, Paolo; Aiello, Maria Antonietta; Corradi, Marco; De Santis, Stefano; Kwiecień, Arkadiusz; Lignola, Gian Piero; Malena, Marialaura; Mazzotti, Claudio; Prota, Andrea; Valluzzi, Maria Rosa; Bellini, A.; Cascardi, A.; Castori, G.; Di Ludovico, M.; Hadad, H.; Meriggi, P.; Papanicolaou, C.; Thermou, G.; Tomaselli, G.

ACI PRC-549.6-20 : Guide to design and construction of externally bonded fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) and steel-reinforced grout (SRG) systems for repair and strengthening masonry structures

typ: książka

 

Miejsce wydania Farmington Hills
Wydawca American Concrete Institute
Wydawnictwo według MEiN American Concrete Institute
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 162
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-1-64195-120-3
DOI 10.13140/RG.2.2.17929.26721
Charakter pracy publikacja fachowa
Rodzaj publikacji raport
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
ACI PRC-549.6-20 : Guide to design and construction of externally bonded fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) and steel-reinforced grout (SRG) systems for repair and strengthening masonry structures ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe composites, confinement, earthquake-resistant, fabric-reinforced cementitious matrix, lap splices, mortar matrix, steel-reinforced grout, structural analysis, structural design, guide to design, externally bonded, FRCM, SRG, masonry
Abstrakt
This guide addresses the use of externally bonded (EB) fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) and steel-reinforced grout (SRG) systems for repair and strengthening of masonry structures. FRCM and ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/