Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47872)
    Książki (7416)
    Artykuły i czasopisma (22005)
    Materiały konferencyjne (22623)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Brasse, Krystian

Flexural tensile strength and fracture energy of fibre-reinforced soil-cement

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i energia pękania fibrogruntobetonu
Tytuł źródła Building materials engineering – new materials and testing methods
Redaktor źródła Hager, Izabela
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 29-43
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 42-43
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-66531-54-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Flexural tensile strength and fracture energy of fibre-reinforced soil-cement = Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i energia pękania fibrogruntobetonu / Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb, Krystian ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe soil-cement, dispersed reinforcement, mechanical properties

gruntobeton, zbrojenie rozproszone, właściwości mechaniczne

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/