Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49520)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22694)
    Materiały konferencyjne (22347)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Brasse, Krystian

Flexural tensile strength and fracture energy of fibre-reinforced soil-cement

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i energia pękania fibrogruntobetonu
Tytuł źródła Building materials engineering – new materials and testing methods
Redaktor źródła Hager, Izabela
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 29-43
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 42-43
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-66531-54-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Flexural tensile strength and fracture energy of fibre-reinforced soil-cement = Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i energia pękania fibrogruntobetonu / Tomasz Tracz, Tomasz Zdeb, Krystian ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe soil-cement, dispersed reinforcement, mechanical properties

gruntobeton, zbrojenie rozproszone, właściwości mechaniczne

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/