Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stokłosa, Andrzej; Kurek, Stefan S.

Structure and concentration of point defects in selected spinels and simple oxides

typ: książka

 

Miejsce wydania Boca Raton [etc.]
Wydawca CRC Press Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN Taylor & Francis Group
Data wydania 2021
Język angielski
Liczba stron XIV, 304
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
ISBN 978-0-367-61712-7
978-0-367-61715-8 (pbk)
978-1-003-10616-6 (ebk)
Uwagi Bibliogr. przy rozdz.
Indeks s. 303
DOI 10.1201/9781003106166
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Structure and concentration of point defects in selected spinels and simple oxides / Andrzej Stokłosa, Stefan S. Kurek. – Boca Raton [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, 2021. – XIV, 304 s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe point defects, spinels, magnetite, crystallography
Abstrakt
Structure and Concentration of Point Defects in Selected Spinels and Simple Oxides presents diagrams and numerical data of important properties of spinels and oxides based on experimental results published ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 200
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/