Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wojciechowski, Andrzej; Iwaszczuk, Aleksander

Energetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZ

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Energy use of troublesome municipal waste as an important element of the CE strategy
Tytuł źródła Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia; Posłuszny, Krzysztof
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwa AGH
Wydawnictwo według MEiN Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 35-50
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 48-50
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66727-07-6 (e-ISBN)
978-83-66727-06-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Energetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZ / Andrzej Wojciechowski, Aleksander Iwaszczuk // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [070000] Organizacja i zarządzanie
Słowa kluczowe odpady uciążliwe i niebezpieczne, recykling, paliwa alternatywne, odnawialne źródła energii, dywersyfikacja źródeł energii, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zagospodarowanie odpadów komunalnych

troublesome and dangerous waste, recycling, alternative fuels, renewable energy sources, diversification of energy sources, circular economy (CE), municipal waste management
Abstrakt
Odpady to obecnie jeden z największych społeczno-gospodarczych problemów świata, który musimy wspólnie rozwiązać. Główną ideą recyklingu jest stworzenie takich mechanizmów i rozwiązań technicznych ... więcej

Waste is currently one of the world’s greatest socio economic problems that we must solve together. The main idea of recycling is to create such mechanisms and technical solutions as well as new technologies ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.1
Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/