Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22838)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia

Advanced biomaterials with semiconductive properties based on fungal chitosan

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Zaawansowane biomateriały o właściwościach półprzewodnikowych oparte chitozanie pochodzącym z grzybów
Seria/Czasopismo Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Numeracja Vol. 2, Nr 1 (45)
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 163-168
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 167
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1640-4920
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.29227/IM-2020-01-59
Opis bibliograficzny
Advanced biomaterials with semiconductive properties based on fungal chitosan / Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska // Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe waste biomass, chitosan, semi-conductive materials, Green Chemistry, scaffolds

odpadowa biomasa, chitozan, materiały półprzewodnikowe, Zielona Chemia, rusztowania chitozanowe
Abstrakt
Tissue engineering is a branch of science that focuses on methods and techniques for the creation of new tissues and organs for the therapeutic reconstruction of the damaged organ by providing support ... więcej

Inżynieria tkankowa jest dziedziną nauki, która koncentruje się na metodach i technikach tworzenia nowych tkanek i narządów do terapeutycznej rekonstrukcji uszkodzonego narządu poprzez dostarczanie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/