Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48141)
    Książki (7374)
    Artykuły i czasopisma (22116)
    Materiały konferencyjne (22528)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Sierakowska, Aleksandra

Carbon quantum dots (CQDs) prepared from waste biomass as a new class of biomaterials with luminescent properties

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Kropki kwantowe węgla (CQD) przygotowane z biomasy odpadowej jako nowa klasa biomateriałów o właściwościach luminescencyjnych
Seria/Czasopismo Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering
Numeracja Vol. 2, Nr 1 (45)
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-62
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 61
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1640-4920
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.29227/IM-2020-01-39
Opis bibliograficzny
Carbon quantum dots (CQDs) prepared from waste biomass as a new class of biomaterials with luminescent properties / Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Aleksandra Sierakowska // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe carbon quantum dots, nanomaterials, waste biomass, biomaterials, luminescence

kropki kwantowe węgla, Carbon Quantum Dots, nanomateriały, biomasa odpadowa, biomateriały, luminescencja
Abstrakt
Carbon Quantum Dots (CQDs) are objects with a size less than 10 nm that have the ability to emit radiation in the visible range from blue to red depending on the excitation radiation used. Quantum dots ... więcej

Kropki kwantowe węgla (Carbon Quantum Dots – CQD) to obiekty o rozmiarze mniejszym niż 10 nm, które mają zdolność emitowania promieniowania w zakresie widzialnym od od niebieskiego do czerwonego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/