Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skórska, Halszka

Zobaczyć więcej - technologie wirtualne na usługach branży high-tech

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach
Redaktor źródła Ejdys, Stanisław; Orłowski, Marcin; Struga, Aleksandra
Miejsce wydania Waleńczów
Wydawca Wydaw. Naukowe Intellect
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe Intellect
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 43-51
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 49-51
Bibliografia (liczba pozycji) 31
ISBN 978-83-953049-4-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zobaczyć więcej - technologie wirtualne na usługach branży high-tech / Halszka Skórska // W: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach / red. nauk. Stanisław Ejdys, Marcin Orłowski, Aleksandra ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/