Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skaza, Maciej

O percepcji sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu koherencji architektury i muzyki

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy About perception of art. Selected issues in the field of architecture and music coherence
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2
Redaktor źródła Jasiński, Artur; Skaza, Maciej
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 187-196
Bibliografia (na str.) 195-196
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-64-2
DOI 10.48269/66007-64-2-T2-18
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
O percepcji sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu koherencji architektury i muzyki = About perception of art. Selected issues in the field of architecture and music coherence / Maciej Skaza // W: Architektura, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, kompozycja, muzyka, percepcja, teoria

architecture, composition, music, perception, theory
Abstrakt
W artykule skierowano uwagę na porównanie dwóch – zdaje się całkowicie różnych – sztuk: muzyki i architektury. Ze względu na złożoność problematyki zakres badań ograniczono do wybranych ... więcej

The article focuses on the comparison of two – seemingly completely different – arts: music and architecture. Due to the complexity of the subject matter, the scope of research was limited to selected ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/