Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowski, Mariusz

Piękno architektury na fotografii

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Beauty of architecture in photography
Tytuł źródła Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2
Redaktor źródła Jasiński, Artur; Skaza, Maciej
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 209-220
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 219-220
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66007-64-2
DOI 10.48269/66007-64-2-T2-20
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Piękno architektury na fotografii = Beauty of architecture in photography / Mariusz Twardowski // W: Architektura, miasto, piękno : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa. T. 2 [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, estetyka, fotografia, miasto, piękno

architecture, aesthetics, beauty, city, photography
Abstrakt
Fotografia to medium szczególnej eksploatacji. Każdego dnia na Instagramie udostępnionych zostaje ok. 95 milionów zdjęć. W tekście analizie zostają poddane fotografie wybranych miast, ze szczególnym ... więcej

Photography is a medium of peculiar exploitation. Every day, about 95 million photos are shared on Instagram. The text analyzes photographs of selected cities, with particular emphasis on places considered ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/