Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zajdel, Paulina

A suitability assessment using an instrumented impact test of the use of selected structural steel grades on the basis of their changes in response to exposure to fire

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ocena przydatności wybranych gatunków stali konstrukcyjnej do użytkowania po pożarze na podstawie wyników zinstrumentalizowanej próby udarności
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 118, Iss. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 2021/007
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Civil Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2021007
Opis bibliograficzny
A suitability assessment using an instrumented impact test of the use of selected structural steel grades on the basis of their changes in response to exposure to fire / Paulina Zajdel // Technical Transactions ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe instrumented impact Charpy test, brittle fracture, plastic fracture, mixed fracture

próba udarności oprzyrządowanym młotem Charpy’ego, przełom kruchy, przełom plastyczny, przełom mieszany
Abstrakt
In this article, changes occurring in structural steel after exposure to fire are described and discussed. The steel structure before and after fire determines its susceptibility to brittle cracking. The ... więcej

W artykule omówiono zmiany zachodzące w stali konstrukcyjnej po chaotycznej obróbce termicznej, jaką jest pożar. Struktura stali przed i po pożarze determinuje jej podatność na kruche pękanie. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/