Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna

Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 15
Redaktor źródła Piech, Krzysztof
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Creativetime
Wydawnictwo według MEiN CreativeTime, Marcin Kuczera
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika DVD
Zakres stron 57-61
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 61
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-63058-89-0
Nazwa konferencji Konferencja Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów - 7 edycja
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 06.04.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza / Patryk Szymaszek, Joanna Ortyl, Paweł Fiedor, Anna Chachaj-Brekiesz // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sondy fluorescencyjne, jony, cyklodekstryny, kompleksy inkluzyjne
Abstrakt
W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych kumaryny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/