Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Michałowski, Sławomir; Leszczyńska, Milena; Czajka, Anna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna

Pianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami celulozowymi

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Polyurethane foams modified with cellulose fillers
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 197-200
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 199-200
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami celulozowymi / Sławomir Michałowski, Milena Leszczyńska, Anna Czajka, Aleksander Prociak, Joanna Ryszkowska // W: Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pianki poliuretanowe, bio-poliole, celuloza, właściwości mechaniczne i termoizolacyjne, struktura komórkowa

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/