Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kufel, Anna; Para, Sławomir; Kuciel, Stanisław

Hybrid composites based on polypropylene with basalt/glass fibers

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Salzburg conference for smart materials, 16-17 September 2021, Kuchl, Salzburg, Austria: book of abstracts & conference proceedings. Vol. 1
Redaktor źródła Petutschnigg, Alexander; Hüsing, Nicola; Tscheligi, Manfred; Eckardt, Jonas; Sepperer, Thomas
Miejsce wydania Salzburg
Wydawca Salzburg Center for Smart Materials
Wydawnictwo według MEiN Salzburg Center for Smart Materials
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 73-78
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 77-78
Oznaczenie streszczenia Abstr.
Nazwa konferencji Salzburg Conference for Smart Materials (SCSM21)
Miejsce konferencji Kuchl, Austria
Data konferencji 16-17.09.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Hybrid composites based on polypropylene with basalt/glass fibers / Anna Kafel, Slawomir Para, Stanisław Kuciel // W: Salzburg conference for smart materials, 16-17 September 2021, Kuchl, Salzburg, Austria: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polypropylene, hybrid composites, mechanical properties
Abstrakt
Hybridization is a combination of two or more types of fibers in one matrix and it is becoming more and more common. Hybridization overcomes the limitations of one type of reinforcement by combining with ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/