Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Godula-Węcławowicz, Róża

Tradycja i współczesność w architekturze Zakopanego. Wybrane aspekty

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Tradition and conemporaneity in the architecture of Zakopane. Selected aspects
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 67
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 61-70
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 69-70
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK67ZAKOPANE
Opis bibliograficzny
Tradycja i współczesność w architekturze Zakopanego. Wybrane aspekty = Tradition and conemporaneity in the architecture of Zakopane. Selected aspects / Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Róża Godula-Węcławowicz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Zakopane, architektura drewniana, inspiracje tradycji, tradycja wynaleziona

Zakopane, wooden architecture, interpretations of tradition, invented tradition
Abstrakt
Drewniana architektura Zakopanego, intensywnie rozwijającego się z końcem XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku, stanowi odmienny od innych regionów fenomen. Jest wypadkową tradycji kultury górali ... więcej

The wooden architecture of Zakopane, which developed intensively at the close of the nineteenth century and in the first decade of the twentieth century, is a phenomenon that differs from those in other ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /






© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/