Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48877)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22354)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (140)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ivashko, Yulia; Chang, Peng; Dmytrenko, Andrii; Kozłowski, Tomasz; Mykhailovskyi, Denys

Influence of structural schemes on the shaping of historical wooden buildings: on the examples of traditional Chinese pavilions, pavilions of the Chinoiserie style and Ukrainian wooden churches

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ układów konstrukcyjnych na kształtowanie zabytkowych obiektów drewnianych na przykładzie tradycyjnych pawilonów chińskich, pawilonów w stylu chinoiserie oraz ukraińskich kościołów drewnianych
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 67
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 49-60
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 58-59
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK67INFLUENCE
Opis bibliograficzny
Influence of structural schemes on the shaping of historical wooden buildings: on the examples of traditional Chinese pavilions, pavilions of the Chinoiserie style and Ukrainian wooden churches = Wpływ ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe structural schemes, shaping, Chinese pavilions, pavilions of the Chinoiserie style, Ukrainian wooden churches

układy konstrukcyjne, kształtowanie, pawilony chińskie, pawilony w stylu chinoiserie, ukraińskie kościoły drewniane
Abstrakt
In this paper, without denying the influence of the function on design, the influence of traditional constructive schemes on design is presented on the examples of Chinese pavilions and Ukrainian wooden ... więcej

W artykule, nie zaprzeczając wpływom funkcji na projekt, przedstawiony został wpływ tradycyjnych schematów konstrukcyjnych na projektowanie na podstawie przykładów pawilonów chińskich i ukraińskich ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/