Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bigaj, Przemysław

Wykorzystanie wykonawczych niedoskonałości betonowego odlewu jako ważnego środka wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnej estetyki współczesnych domów

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The use of constructional imperfections of concrete casting as an important means of architectural expression for achieving original aesthetics of contemporary houses
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografie Technologii Betonu : XI Konferencja Dni Betonu, Wisła 11-13 października 2021
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 59-73
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 72-73
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-41-4
Uwagi Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji XI Konferencja Dni Betonu 2021
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 11-13.10.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wykorzystanie wykonawczych niedoskonałości betonowego odlewu jako ważnego środka wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnej estetyki współczesnych domów = The use of constructional imperfections ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe betonowe domy, architektura betonowa, technologie betonu elewacyjnego, estetyka betonu

concrete houses, concrete architecture, fair-faced concrete solutions, concrete aesthetics
Abstrakt
Wśród współczesnych twórców architektury wykorzystujących w swoich pracach estetykę betonu odnajdujemy i takich, którzy dostrzegli w ułomnościach realizacyjnych, powszechnie uznawanych za niedoskonałości ... więcej

Among contemporary architects who use the aesthetics of concrete in their works, there are those who saw an important means of architectural expression necessary to achieve the original character of the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/