Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bigaj, Przemysław

Architecture – the drawn world of myths or the art of constructed reality?

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Architektura – rysowany świat mitów czy sztuka zbudowanej rzeczywistości?
Tytuł źródła Defining the architectural space – the myths of architecture. Vol. 3
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – mity architektury
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 7-17
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-666-5
DOI 10.23817/2021.defarch.3-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architecture – the drawn world of myths or the art of constructed reality? = Architektura – rysowany świat mitów czy sztuka zbudowanej rzeczywistości? / Przemysław Bigaj // W: Defining the architectural ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe myths of architecture, drawn architecture, built architecture, defining architecture, fiction vs reality of architecture

mity architektury, architektura rysowana, architektura zbudowana, definiowanie architektury, fikcja a realność architektury
Abstrakt
In the field of art theory, architecture rarely goes beyond the drawn world of myths. Whereas in practice, it concentrates on the actual work of art. The following paper aims to show architecture in these ... więcej

Architektura na polu teorii sztuki często nie wychodzi poza rysowany świat mitów. Z kolei na płaszczyźnie praktyki koncentruje uwagę na realnie istniejącym dziele. Celem tekstu jest ukazanie architektury ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.91
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/