Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Celadyn, Wacław; Porębska, Anna; Paruch, Roman; Karczmarczyk, Stanisław

Methods for protecting, conserving, repairing and reinforcing highly vulnerable world heritage sites: guidelines for the sector BI of the former KL Auschwitz II-Birkenau Master Plan for Preservation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metody ochrony, konserwacji, zabezpieczania i wzmacniania szczególnie wrażliwych obiektów światowego dziedzictwa – wytyczne do Globalnego Planu Konserwacji sektora BI dawnego KL Auschwitz II-Birkenau
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 183-192
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 191
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SAUSCHWITZ
Opis bibliograficzny
Methods for protecting, conserving, repairing and reinforcing highly vulnerable world heritage sites: guidelines for the sector BI of the former KL Auschwitz II-Birkenau Master Plan for Preservation = ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[630000] Budownictwo
[133100] Zabytkoznawstwo. Konserwatorstwo. Ochrona zabytków
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
Słowa kluczowe Auschwitz-Birkenau State Museum, Master Plan for Preservation, vulnerable heritage, masonry structures, wooden roof framings

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Globalny Plan Konserwacji, wrażliwe dziedzictwo, konstrukcje murowane, więźby drewniane
Abstrakt
The conservation of brick barracks with historical numbers 7 and 8 (B-124 and B-123) was one of the key tasks carried out as part of the Master Plan for Preservation for the former Auschwitz-Birkenau Con- ... więcej

Konserwacja baraków murowanych o historycznych numerach 7 i 8 (B-124 i B-123) była jednym z klu- czowych zadań realizowanych w ramach Globalnego Planu Konserwacji byłego obozu Birkenau. Celem za- kończonego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/