Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47358)
    Książki (7501)
    Artykuły i czasopisma (21687)
    Materiały konferencyjne (22676)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata; Jopek, Dorota; Kochel, Laura

Structure of areas of greenery within Cracow’s city blocks: historical transitions and contemporary development in the context of adaptation to climate change

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa – historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 68S
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 137-148
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., tab.
Bibliografia (na str.) 146-147
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Numer Jubileuszowy z okazji 40 - lecia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK68SGREENERY
Opis bibliograficzny
Structure of areas of greenery within Cracow’s city blocks: historical transitions and contemporary development in the context of adaptation to climate change = Struktura terenów zieleni w obrębie ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe historical urban layout, greenery in block development, types of greenery and accessibility, block gardens, climate change

historyczny układ urbanistyczny, zieleń w zabudowie kwartałowej, rodzaje zieleni i dostępność, ogrody śródblokowe, zmiany klimatyczne
Abstrakt
Urban greenery is not limited to parks and public gardens, but also singular trees, green roofs, walls that beneficially affect the city’s natural environment and minimize climate change consequences. ... więcej

Zieleń miejska to obecnie nie tylko parki i skwery, lecz także pojedyncze drzewa, zielone dachy, ściany, które korzystnie wpływają na środowisko przyrodnicze miasta i minimalizują skutki zmian ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Liczba arkuszy 1.4
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/